Avizarea sistemelor de gips carton Siniat

Investim continuu în inovaţie și cercetare. Una dintre priorităţile asumate este dezvoltarea unor soluţii și sisteme din gips carton rezistente la foc și agrementate la exigenţele impuse de legislaţia în vigoare. Construcțiile în ansamblu și elementele de construcții trebuie alcătuite și conformate încât să nu favorizeze propagarea focului și a fumului. În acest sens, în planurile de arhitectură sunt specificate rezistențele la foc ale elementelor portante și neportante, în conformitate cu normativul de siguranță la foc P118/99. De aceea, ne implicăm activ în testarea de sisteme cu rezistentă la acțiunea focului de până la 180 de minute la pereți și placări și până la 120 de minute la plafoane. Testele se efectuează pe modele la scară 1:1 în laboratoare specializate și agrementate European, iar apoi sunt avizate și agrementate în România de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice:

CE ESTE AVIZAREA SISTEMELOR DE GIPS CARTON?

Avizarea Siniat pentru pereți, placări și tavane de gips carton este o măsură voluntară și complementară planului de asigurare a calităţii întocmit de Responsabilul Tehnic cu Execuţia. Aceasta atestă că verificările întreprinse de reprezentantul tehnic Siniat au constatat buna execuţie a lucrărilor și conformitatea cu tehnologiile de montaj prevăzute în documentaţia Siniat. Agrementul Tehnic însoţit de Avizul Tehnic vizat de CTPC și Declaraţia de Conformitate a montatorului sunt necesare la întocmirea Cărţii Construcţiei.

CE NU ESTE AVIZAREA UNUI SISTEM GIPS CARTON?

Avizarea nu înlocuiește măsurile prevăzute de planul de asigurare a calităţii întocmit de Responsabil Tehnic cu Execuţia. Responsabilităţile Responsabilul Tehnic cu Execuţia, ale Proiectantului sau ale Verificatorului de Proiect nu sunt preluate de Reprezentantul Tehnic Siniat.

DE CE ESTE NECESARĂ AVIZAREA SISTEMELOR?

Siguranţa la foc a construcţiei este o preocupare constantă atât a beneficiarului cât și a antreprenorului general. Prin primirea avizului aceștia au certitudinea că lucrările executate de firma de montaj a lucrărilor de gips carton s-au realizat după cele mai bune practici, urmând indicaţiile producătorului și cu respectarea prevederilor Agrementului Tehnic. În acest fel știm că peretii, placările sau tavanele de gips carton se vor comporta ca în testele noastre realizate la temperaturi de sute de grade:

CE PAȘI TREBUIE URMAŢI PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI?

Pasul 1 - Informarea:
Distribuitorul materialelor de constructie Siniat va informa montatorul cu privire la pașii de urmat pentru obţinerea avizului. Montatorul solicitant va informa Distribuitorul Siniat și reprezentantul tehnic Siniat înainte de demararea lucrărilor cu privire la intenţia de a solicita avizul precum si date despre santier.

Pasul 2 - Execuţia lucrărilor:
Este obligatorie utilizarea în totalitate a produselor Siniat. De la plăci și până la șuruburi. Doar așa ne putem asigura că sistemele montate se vor comporta precum cele testate de noi în laboratoarele acreditate. Punerea în operă trebuie facută de lucrători calificați respectând toate detaliile date în solutiile tehnice. Recomandăm instruirea tehnica inainte de montaj. Siniat poate oferi, la cerere, instruirea tehnică. Înainte de demararea lucrărilor, împreună cu reprezentantul tehnic Siniat se agrează un plan de urmărire prin vizite sau prin realizarea de fotografii detaliate. Acestea se vor realiza cu precădere dupa etapele principale:

La pereţii de gips carton:

  1. Instalarea structurii metalice, fixarea și finisarea îmbinărilor primului strat de plăci de pe o faţă a peretelui, instalarea eventualei izolaţii în interiorul peretelui
  2. Fixarea straturilor de plăci și a izolaţiei în interiorul peretelui, finisarea îmbinărilor.

La plafoane (tavane gips carton) si placări

  1. Instalarea structurii metalice
  2. Fixarea straturilor de plăci, finisarea îmbinărilor. În cazul identificării unor neconformităţi acestea vor fi remediate. Avizul se eliberează doar după constatarea remedierii. Pe parcursul lucrării se vor păstra avizele de expediţie cu materialele Siniat.

Pasul 3 - Declaraţia de conformitate a montatorului:
Montatorul completează și semnează declaraţia de conformitate prin care atestă că lucrările executate sunt conforme cu prevederile Agrementului Tehnic și documentaţia Siniat. Declaraţia se trimite de către montator însoţită de Avizele de expediţie și de materialul fotografic către Reprezentantul Tehnic Siniat (în format PDF sau JPG) către Reprezentantul tehnic Siniat.
Pasul 4 - Avizul:
Reprezentantul Tehnic Siniat va pune la dispoziţie avizul în cel mai scurt timp (în format PDF).

CE LUCRĂRI DE GIPS CARTON SE AVIZEAZĂ?

Ne implicam activ, cu un efort semnificativ asftel încât să putem răspunde numeroaselor solicitări, să oferim asistenţă tehnică și să putem contribui la avizarea fiecărei lucrări. Totuși, cum resursele disponibile nu sunt inepuizabile ne dăm seama că nu vom putea fi implicaţi activ în fiecare construcţie. De aceea ne vom canaliza eforturile către lucrările unde putem contribui cât mai eficient la calitatea construcţiei. Acordăm prioritate șantierelor de mari dimensiuni sau celor cu lucrări cu un grad mare de complexitate. Nivelul de asistenţă la avizare este diferenţiat în funcţie de prioritate și disponibilitatea resurselor: prin prezenţa reprezentantului tehnic pe șantier sau prin vizualizarea materialului fotografic și a avizelor de expediţie puse la dispoziţie de montator.

CE LUCRĂRI DE GIPS CARTON NU SE AVIZEAZĂ?

Lucrările NU se avizează în cazul:

  • parcurgerii incorecte a pașilor obligatorii de avizare (mai sus)
  • indentificării unor neconformităţi de montaj
  • identificării unor discrepanţe între materialele livrate conform avizelor și lucrările executate
  • fixările sistemelor Siniat de structura clădirii nu sunt în scopul avizării, alegerea acestora fiind în sarcina proiectantului. În cazul în care sunt identificate fixări neconforme recomandărilor Siniat, lucrările nu se avizează.

CAND SE OBTINE AVIZUL PENTRU SISTEMELE GIPS CARTON?

Avizul se solicită la demararea lucrărilor. Documentaţia pentru eliberarea avizului se trimite în cel mult o lună de la finalizarea lucrărilor. Avizul se eliberează la finalizarea lucrărilor, cu condiţia respectării tehnologiei de montaj Siniat și doar după remedierea eventualelor neconformităţi semnalate de Reprezentantul Tehnic Siniat. Cât timp durează până se eliberează? Luaţi în calcul 1 săptămână de la trimiterea declaraţiei de conformitate. Așadar luaţi legătura din timp și trimiteţi cât mai repede materialele... pentru a le obţine la timp. Dacă este necesară prezenţa reprezentantului tehnic pe șantier durata se mărește cu timpul necesar pentru a ajunge pe șantier. Știm că timpul se comprimă în fazele finale de execuţie așa că facem tot posibilul ca avizul să fie trimis cât mai repede. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactați reprezentantul tehnic sau comercial din zona dumneavoastra folosind pagina de contact sau formularul de suport tehnic.

< Back

 

 

Soluţii inovatoare, inteligente și eficiente
Partener de încredere
Construcţii sustenabile