Presa

Mergi la:

 

Pentru solicitari de presa, nu ezitati sa ne contactati, raspundem de fiecare data cu placere.

Persoana de contact:
Gabriela Epuran - Specialist marketing
e-mail: gabriela.epuran@etexgroup.com

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Înlocuire stație de epurare monobloc model EQFA 12000 capacitate 30 l.e. Q= 6 mc/zi cu o stație nouă de epurare tip SBR NOVO PU cu o capacitate de 50 l.e.”, propus a fi amplasat în orașul Turceni, strada Siniat, nr. 1 jud. Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8,30 - 14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de   încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.


Gaseste un distribuitor Siniat