Cum se tencuiește - etapele tencuirii

Vezi cum se aplică tencuiala de interior urmărind videoclipul de la finalul articolului sau citind pașii de mai jos. Indiferent de metodă aleasă vei obține pereți tencuiți perfect, dacă respecți pașii din ghiduri, iar efortul pentru finisare va fi minim

Care sunt pașii pentru tencuire? 

 1. Pregătirea suprafeţei suport (BCA, căramida, beton...) cu amorsă
 2. Prepararea materialului (manual sau mecanizat)
 3. Aplicarea materialului pe suport
 4. Nivelarea tencuielii cu un dreptar H sau trapez
 5. Răzuirea tencuielii cu un șpaclu lamelar sau un dreptar trapez
 6. Finisarea tencuielii se face in doi pasi:
  1. Netezirea cu drisca cu burete
  2. Finisarea cu șpaclul lamelar

Citește recomandările și după aceea ai mai jos detaliată fiecare etapă:

Recomandări

Dacă la aplicarea pe tavane grosimea tencuielii depăşeşte 1 cm, se recomandă ancorare mecanică. În cazul aplicării Adera Strato sub plăci ceramice (în băi sau bucătării) vor trebui respectate următoarele:

 • Înainte de tencuiere, se va amorsa suprafaţa cu ADERA BetoPrimer
 • Grosimea de aplicare: minim 1 cm
 • Suprafaţa tencuită nu trebuie finisată (se efectuează doar etapa de nivelare). Poate fi folosită o gletieră dinţată
 • Înainte de aplicarea plăcilor ceramice, tencuiala trebuie să fie uscată şi va fi aplicat un material hidroizolant
 • Îmbinările dintre plăcile ceramice trebuie corect executate așa încât să nu permită infiltrarea apei (cu un chit aquastatic)
 • Distanţa dintre profile să fie 1,40 - 1,70 m (cu cât profilele sunt puse la o distanţă mai mică unul faţă de celălalt se va obţine o planeitate mai bună
Cum se tencuiește - etapele tencuirii

1. Pregătirea suprafeţei suport

 • Înainte de aplicarea tencuielii pe baza de ipsos ADERA Strato se curăţă de praf suprafaţa suport. Suportul trebuie să fie stabil și să nu prezinte pete de ulei sau grăsimi
 • Temperatura mediului cât și a suprafeţei suport nu trebuie să fie sub 5°C respectiv peste 30°C. În cazul suprafeţelor cu absorbţie ridicată vom utiliza ADERA BetoPrimer.
 • Se pontează peretele folosind profilele W6 sau W10; pontarea se face cu tencuiala ADERA Strato, cu 24 de ore înainte de realizarea tencuielii
Cum se tencuiește - etapele tencuirii
 • Distanţa dintre profile nu trebuie să depășească lungimea dreptarului H sau trapez folosit la nivelarea mortarului aplicat pe perete
 • La colţurile exterioare se vor folosi colţare de tencuială
Cum se tencuiește - etapele tencuirii

2. Prepararea materialului

2.1. Preparare manuală

 • Într-o cuvă curată de 50-60 litri se toarnă 17 litri apă curată peste care se presară un sac de 25 kg ADERA Strato. Se lasă 30 secunde până se îmbibă praful cu apa, după care se amestecă cu mixerul la turaţie mică (nu se prepară în betonieră!) până se obţine o pastă omogenă
 • Dacă pasta rezultată este prea vârtoasă mai adăugăm apă până când obţinem consistenţa optimă, dar niciodată nu adăugăm praf în pasta obţinută, deoarece accelerează timpul de priză și îngreunează omogenizarea.

2.2. Preparare mecanizată

 • După punerea în funcţiune a mașinii de tencuit se reglează debitul de apă în funcţie de material și consistenţa dorită pentru pastă
 • Se adaugă materialul în cuva mașinii, iar apoi amestecul se va realiza automat.
Cum se tencuiește - etapele tencuirii

3. Aplicarea materialului pe suport

 • Aplicarea tencuielii se poate face cu mașina de tencuit sau utilizând mistria, șpaclul, gletiera sau canciocul
 • Este foarte important să se folosească numai ustensile curate, deoarece impurităţile și resturile de pe acestea pot avea ca efect scurtarea timpului de lucru, respectiv variaţii ale calităţii tencuielii
 • Tencuiala se aplică între profilele de tencuială pontate cu 24 de ore înaintea tencuirii
 • În cazul aplicării mecanizate, se vor respecta specificaţiile producătorului echipamentului
 • Este foarte important ca în cazul aplicării mecanizate, în perioada de repaus a mașinii de tencuit să se evite staţionarea pastei în interiorul furtunului mai mult de 30 minute
 • Dacă la aplicarea pe tavane grosimea tencuielii depăşeşte 1 cm, se recomandă ancorare mecanică.
Cum se tencuiește - etapele tencuirii

4. Nivelarea tencuielii

 • După încărcarea tencuielii pe perete, aceasta se nivelează folosind dreptarul h sau trapez. Astfel se întinde pe toată suprafaţa, cantitatea necesară de mortar
 • După această operaţiune se scot profilele W6/ W10 și se completează golurile cu mortar
Cum se tencuiește - etapele tencuirii

5. Răzuirea tencuielii

 • După aproximativ 60 de minute de la nivelarea tencuielii se va rade toată suprafaţa tencuită folosind șpaclul lamelar sau dreptarul trapez
 • Pasta obţinută la răzuire se folosește pentru umplerea eventualelor goluri și imperfecţiuni
Cum se tencuiește - etapele tencuirii

6. Finisarea tencuielii

Finisarea tencuielii are doi pași:
a. Netezirea cu drișca cu burete

 • După aproximativ 30-45 de minute de la răzuire, când tencuiala începe să se întărească, suprafaţa tencuită se va driscui circular folosind drișca cu burete înmuiată în apă
Cum se tencuiește - etapele tencuirii

b. Finisarea cu șpaclul lamelar

 • Pasta obţinută prin driscuirea tencuielii este foarte fină și se va folosi la finisarea tencuielii. Se va folosi șpaclul lamelar sau gletiera mare pentru a asigura planeitatea pe o suprafaţă cât mai întinsă
 • Drișcuirea și finisarea se pot repeta dacă este nevoie pentru a obţine o suprafaţă gata de vopsire
 • După uscare (aproximativ 48-96 de ore) se poate aplica vopseaua lavabilă, (opţional pentru realizarea unor finisaje de calitate superioară se poate aplica un strat de glet de finisare ADERA Liss sau glet gata preparat Nida Readymix)

* Timpii de uscare pot varia în funcţie de temperatura din încăpere, umiditatea din atmosferă și curenţii de aer.

Prin utilizarea tencuielii pe baza de ipsos ADERA Strato se obţin reduceri de costuri semnificative, comparativ cu tencuielile pe bază de ciment.

Componentă calcul Tencuială ipsos
ADERA Strato
UM Tencuială
var ciment
UM
Preţ pe sac 21 ron/25 Kg 19 ron/40Kg
Consum specific 8 Kg/m² 14 Kg/m²
Preţ tencuială /m² 5.60 ron/m² 6.65 ron/m²
Manoperă 20 ron/m² 15 ron/m²
Glet încărcare 0 ron/sac 21 ron/sac
Consum specific glet
încărcare/m²/3 mm
0 Kg/m² 4 Kg/m²
Cost glet încărcare
la 4 mm (două straturi)
0 ron/m² 4.2 ron/m²
Glet finisare 31 ron/sac 31 ron/sac
Consum specific
glet finisare la 1 mm
0.6 Kg/m² 0.8 Kg/m²
Cost glet finisare
la 1 mm
0.93 ron/m² 1.24 ron/m²
Manoperă glet
încărcare 2 straturi
0 ron/m² 14 ron/m²
Manoperă glet
finisare
7 ron/m² 7 ron/m²
Total cost 33.53 ron/m² 48.09 ron/m²

* Preţurile pe sac sunt orientative şi pot varia în funcţie de preţurile aplicate în piaţă la un moment dat.

Cum se tencuiește - etapele tencuirii

Sistemul de tencuială


Adera

Strato

Mortar pentru tencuieli

interioare cu aplicare

mecanizată sau manuală

ADERA Strato este un mortar gata preparat pe bază de ipsos, adaosuri minerale şi aditivi. Avantajele folosirii tencuielii pe bază de ipsos ADERA Strato:

 • Unistrat - asigură un singur strat omogen, unitar pe toată grosimea sistemului și evită numeroasele riscuri ce pot apărea în cazul utilizării unor multiple straturi succesive de materiale cum ar fi:
  a. incompatibilitatea straturilor - funcţie de compoziţia chimică a fiecărui tip de material (amorsă, tencuială, tinci, glet nivelare, glet finisare), în timp putând apărea exfolieri sau desprinderi la suprafaţa de contact dintre ele
  b. erori în urmărirea timpilor de uscare și maturare a fiecărei fâșii de material pentru a putea reveni cu stratul succesiv destinat finisării
  c. eroarea umană la aplicarea unui alt tip de material pentru fiecare operaţiune
 • Consumul redus de material si anume 8 kg/mp reprezentabil pentru ADERA Strato recunoscut pentru puterea superioară de acoperire, asigură:
  a. cost redus pe suprafaţa finisată, cu un sac de 25 kg, putând finisa estimativ 3,15 mp perete zidărie în grosime de 1 cm - faţă de o tencuială clasică, care în aceeași grosime prezintă un consum dublu de material implicit o acoperire de până în 1,75 mp la aceeași cantitate de material
  b. influenţează în mod direct logistica și organizarea de șantier, asigurând o înjumătăţire a stocurilor și a timpului de manipulare necesar pentru același șantier
 • Flexibilitate în aplicare oferind o plajă largă de aplicare între 7 și 40 mm per strat faţă de o tencuială tradiţională, astfel în zone plane se evită încărcarea suplimentară a peretelui. Tencuiala ADERA Strato având o granulaţie fină, se poate aplica în strat minim de 7 mm direct pe zidărie, iar datorită consistenţei și contracţiilor reduse, stratul maxim este de 40 mm
 • Timp optim de lucru, timpul de găleată fiind între 45-60 minute, iar timpul de prelucrare pe suport fiind de până în 120 minute
 • Lucrabilitate superioară începând de la nivelarea facilă cu dreptarul (fiind necesare 1-2 mișcări pentru obţinerea planeităţii), continuând cu faza de răzuire unde pasta fiind foarte închegată materialul nu se întoarce după dreptar sau șpaclul lamelar şi terminând cu faza de finisare unde datorită granulaţiei ideale se obţine o suprafaţă lisă, sticloasă - gata de vopsit
 • Rol termoizolant:
  a. datorat densităţii scăzute 850 kg/mc, provenită din structura dimensională poroasă a produsului unde sunt mult reduse pierderile de căldură printr-un λ = 0,26 W/mK
  b. suprafaţă confortabilă în contact direct cu corpul uman, fiind percepută ca o suprafaţă plăcută din punct de vedere termic la atingere
 • Rezistenţă scăzută la difuzia vaporilor de apă, permiţând o bună respiraţie a pereţilor fiind un material higroscopic cu o bună capacitate de reglare a umidităţii dintr-o încăpere

Vezi și versiunea video a ghidului despre tencuire pe canalul nostru de Youtube:

< Back

 

 

Soluţii inovatoare, inteligente și eficiente

Partener de încredere

Construcţii sustenabile